Resevillkor och resegaranti

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande för resenär och Travel & More Norden AB.
Anmälningsavgift betalas i samband med bokning. Slutlikvid erlägges 40 dagar innan ankomst.

Avbeställningsskydd
Resenär kan skydda sig mot avbokningskostnader vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall .
Avbeställningsskyddet kan Ni med fördel teckna hos ERV försäkringar.  Se länk:  till ERV´s hemsida

Avbokningskostnader
Då avbeställningsskydd ej tecknats gäller:
Avbokning av resan tidigare än 40 dagar före avresan, avresedagen inräknad är anmälningsavgift/ förskott förverkad.
Vid avbokning 40 dagar eller senare före avresan är 100% av resans pris förverkad.
Gällande flygbiljetter kan i vissa fall andra villkor gälla, (se info på specifik resa.)

Klicka här för att läsa mer om våra allmänna resevillkor för paketresor

Resegarantin
Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts.
Den som anordnar garantipliktiga resor ska ställa garanti hos Kammarkollegiet. Om resorna av någon anledning inte genomförs, ofta på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet